Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TOMED Zaopatrzenie Medyczne Tomasz Wacławek (Administrator Danych) z siedzibą – ul. Związkowa 3B, 20-148 Lublin

2. Z administratorem można kontaktować się:

    • pocztą na adres: ul. Związkowa 3B, 20-148 Lublin
    • pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomed@tomed.com.pl
    • telefonicznie na numer: +81 743 31 41 

3. Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora Danych:

– imię (imiona) i nazwisko
– nazwę i adres reprezentowanej firmy / podmiotu
– adres do kontaktu
– adres e-mail
– numer telefonu

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów marketingowych, realizacji umów i ewentualnego rozstrzygania roszczeń.
 
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych, to może zostać ona wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

6.Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.